Projekt WEBARCHIV na predaj! Predáme samotnú doménu ale aj s obsahom, čiže webstránka, backend skripty aj všetky historické dáta (560 GB). Kontaktujte nás e-mailom na info@webarchiv.sk

Vyjednať predaj domény lanoveizolacie.sk

 Doménu vlastní niekto iný?

Síce je táto doména už registrovaná avšak môžeme sa pokúsiť vyjednať odpredaj domény. Všetko má svoju cenu, otázkou už len je, koľko môžete ponúknuť? Pri vyjednávaní sa budeme snažiť o čo najnižšiu cenu, z čoho vychádza aj naša odmena za sprostredkovanie predaja.

 Ak vyjednáme nižšiu cenu

ako je vaša ponúkaná, tak odmena pre nás je 50% z ušetrenej čiastky

Príklad: ponúkate 1000 €, my vyjednáme doménu za 600 €, a tak z ušetrených 400 € je odmena pre nás 200 €

 Ak sa nám nepodarí vyjednať

do výšky vašej ponúkanej ceny, budeme sa snažiť o čo najnižší "preplatok". V tomto prípade naša provízia je 50% z vašej ponúkanej ceny "mínus" preplatok.

Príklad: ponúkate 1000 €, my vyjednáme doménu za 1400 €, kde je "preplatok" 400 € a teda naša odmena je 50% z 1000 = 500 - 400 = 100 €. Ak by teda vyjednaná cena v tomto príklade bola väčšia ako 1500 € tak nám neplatíte žiadnu odmenu.

 Žiadosť o začatí vyjednávania


 Kontaktná osoba
 E-mailový kontakt
 Telefónne číslo
 Doména
 Ponúkana čiastka
Garantujeme diskrétnosť - počas vyjednávania sa druhá strana nedozvie pre koho jednáme, až kým uzavrieme zmluvu o budúcej zmluve za dohodnutých podmienok.
Powered by TPsoft.org © 2017 - 2021 | Design by W3layouts